Galerija

Exhale stropni ventilator u tvom domu!

Posebni zahtjevi Exhale stropnih ventilatora!

Ventilator postavljen na drvenu gredu.

Instalacija Exhale na visokom stropu.

7 metara visoki strop i kamin

Spajanje ventilatora bez odgovajaćih žica (dekorativne kanalice za električne žice).

Potkrovlje sa 6 metara visokim stropom. Koristite Exhale nosač.

Ventilator postavljen na gredi.

Exhale na visini od 6 metara za destratifikaciju.

Montaža ventilatora na sljemenu

Montaža na sljemenu

Postavljanje na spuštenom stropu (ploče i šipke).

Ventilator postavljen spušten na visokom stropu.

Velika soba. Dva stropna ventilatora.

Instalacija u štali.

Exhale ventilatori u profesionalnoj namjeni

Video o Exhale stropnom ventilatoru bez lopatica