Verveprogram

Verv venner og dra nytte av fordeler…

Exhale vervetilbud

Liker du Exhale produktene?

Snakk om Exhale til vennene dine og dra nytte av verveprogrammet vårt.

Ververen og den vervede får 30 € (inkl mva) i rabatt per kjøpt vifte.

Det er ingen begrensning på antall vervinger, heller ikke antall kjøpte vifter:

  • 30 € (per vifte) blir tilbakebetalt til ververens bankkonto.
  • 30 € (per vifte) kommer til fradrag til den vervedes bestilling.

 

Eksempler:

Eks. 1 : Herr X verver naboen sin og fetteren sin, som hver kjøper en Exhale-vifte. Herr X mottar 2×30 €. Naboen og fetteren får en rabatt på 30 € hver på kjøpet av Exhale-viften.

Eks 2 : Fru Y verver firmaet sitt som kjøper 20 Exhale-vifter for kontorene sine og serverrommene sine. Firmaet får 20×30 € (inkl. mva) i rabatt og fru Y får refundert 20×30 € = 600 €.

 

Dersom du har spørsmål om verveprogrammet, vennligst kontakt info@exhale-europe.com

VIKTIG: Antall vervede er ikke begrenset, fyll inn flere skjema dersom nødvendig.

Verveskjema