Juridisk varsel

Nettstedseier og publiseringsansvarlig

SAS FREERISE

14 Lot la Noria
06410 BIOT
FRANKRIKE

Webhotell

OVH

opphavsrett

Hele denne siden er underlagt fransk lovgivning om opphavsrett og åndsverk. I henhold til loven av 11. mars 1957 (art. 41) og åndsverkloven av 1. juli 1992, er enhver representasjon, reproduksjon, modifikasjon, kommersiell bruk, delvis eller total, samt enhver overføring til et annet nettsted forbudt, med mindre det er autorisert av SAS FREERISE. Logoene, bildene og pdf-ene på denne siden tilhører SAS FREERISE. Enhver reproduksjon i sin helhet eller deler av dette nettstedet eller av en av dets komponenter er forbudt. SAS FREERISE forbeholder seg retten til å kreve erstatning i tilfelle brudd og mer generelt brudd på sine immaterielle rettigheter.

Copyright SAS FREERISE

Alle tekster, visuelt innhold, diagrammer, bilder, videoer og logoer tilhører SAS FREERISE.

Enhver reproduksjon, selv delvis, er strengt forbudt uten tillatelse fra SAS FREERISE; Overtredere kan bli straffeforfulgt.

Vennligst send en e-post til info@exhale-europe.com for enhver forespørsel.

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på denne siden er ment å gi generell informasjon om en eller flere ventilasjonsanordninger og takvifter. Informasjonen på denne nettsiden er samlet og kontrollert med største forsiktighet. Vi påtar oss imidlertid ikke noe ansvar for deres aktualitet, nøyaktighet, fullstendighet og/eller kvalitet.

Vi kan ikke holdes ansvarlige i tilfelle delvis eller total svikt i bruken av et produkt. Effektene som er beskrevet er kun til informasjon og utgjør ikke en endelig sikkerhet for resultatet for alle. Uttalelser, effektstudier eller annen informasjon som viser ytelsen til våre produkter og tjenester garanterer ikke en lignende effekt for alle brukere. Resultatene som oppnås kan variere fra person til person. Bildene og bildene som brukes er for illustrasjonsformål og kan ikke tolkes som et garantert resultat.

SAS FREERISE påtar seg intet ansvar for handlinger som utføres basert på denne nettsiden.

Bruk av denne nettsiden og nedlasting av data er på egen risiko. SAS FREERISE fraskriver seg alt ansvar for enhver skade, spesielt på brukerens datafiler, maskinvare og/eller programvare, som følge av en slik handling.

Personopplysningsdirektivet

Vår nettside www.exhale-fans.com samler inn personopplysninger om deg (navn, fornavn, adresse, telefon, e-post). Disse dataene er arkivert og sikret i vår private database som er sikkerhetskopiert av vår nettjenesteleverandør.

Kun ansatte i FREERISE og vår nettjenesteleverandør har tilgang.

Kun ansatte i FREERISE kan bruke dem.

Ved å fylle ut et skjema på vår nettside www.exhale-fans.com godtar du at vi bruker dem til kommersielle formål. Alle skjemaer utfylt av brukere av nettstedet www.exhale-fans.com vil sannsynligvis bli brukt til kommersielle handlinger.

Du kan forlate våre databaser:

  • På enkel skriftlig eller muntlig forespørsel til våre tjenester (info@exhale-europe.com eller 04 92 38 96 50)
  • Ved å melde deg av en av våre e-poster (Avslutt-lenke nederst i e-posten)

Du kan også be oss om å endre eller delvis slette visse opplysninger om deg (e-post, telefon, postadresse) ved enkel skriftlig eller muntlig forespørsel til våre tjenester (info@exhale-europe.com eller 04 92 38 96 50)