Nota prawna

Właściciel strony internetowej i kierownik publikacji

SAS FREERISE

14 Lot la Noria
06410 BIOT
FRANCJA

Hosting stron internetowych

OVH

Prawa autorskie

Cała ta strona podlega francuskim przepisom dotyczącym praw autorskich i własności intelektualnej. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 1957 r. (art. 41) oraz kodeksem własności intelektualnej z dnia 1 lipca 1992 r., jakiekolwiek przedstawianie, reprodukcja, modyfikacja, wykorzystanie w celach komercyjnych, częściowe lub całkowite, jak również przeniesienie na inną stronę są zabronione, chyba że za zgodą SAS FREERISE. Loga, wizualizacje i pdf na tej stronie są własnością SAS FREERISE. Wszelkie powielanie, w całości lub w części, tej strony lub jej elementów jest zabronione. Firma SAS FREERISE zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w przypadku naruszenia i bardziej ogólnie swoich praw własności intelektualnej.

Copyright SAS FREERISE

Wszystkie teksty, treści wizualne, diagramy, obrazy, filmy i loga są własnością SAS FREERISE.

Wszelkie powielanie, nawet częściowe, bez zgody SAS FREERISE jest surowo zabronione; osoby naruszające ten zakaz podlegają odpowiedzialności karnej.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy info@exhale-europe.com.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zawartość tej strony ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat jednego lub więcej urządzeń wentylacyjnych i przemieszczających powietrze. Informacje zawarte na tej stronie zostały opracowane i sprawdzone z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność i/lub jakość informacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za częściowe lub całkowite uszkodzenie produktu. Opisane efekty są orientacyjne i nie stanowią ostatecznej pewności wyników dla wszystkich. Testimoniale, badania skuteczności lub jakiekolwiek inne informacje o działaniu naszych produktów i usług nie gwarantują podobnego efektu u wszystkich użytkowników. Uzyskane wyniki mogą się różnić w zależności od osoby. Użyte obrazy i zdjęcia mają charakter poglądowy i nie powinny być interpretowane jako gwarancja wyników.

SAS FREERISE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie tej strony.

Korzystanie z tej strony i pobieranie danych odbywa się na własne ryzyko. SAS FREERISE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w szczególności dotyczące plików danych, sprzętu i/lub oprogramowania użytkownika, wynikające z takiego działania.

Dyrektywa w sprawie ochrony danych osobowych

Nasza strona internetowa www.exhale-fans.com gromadzi dane osobowe o Tobie (Nazwisko, Imię, adres, telefon, e-mail). Dane te są archiwizowane i zabezpieczone w naszej prywatnej bazie danych zapisanej przez naszego dostawcę usług internetowych.

Dostęp mają tylko pracownicy FREERISE i nasz dostawca internetowy.

Tylko pracownicy FREERISE mogą z nich korzystać.

Wypełniając formularz na naszej stronie www.exhale-fans.com wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie przez nas w celach komercyjnych. Wszystkie formularze wypełnione przez użytkowników strony www.exhale-fans.com prawdopodobnie zostaną wykorzystane do działań komercyjnych.

Możesz opuścić nasze bazy danych:

  • Na zwykłą pisemną lub ustną prośbę do naszych służb (info@exhale-europe.com lub 04 92 38 96 50)
  • Poprzez wypisanie się z jednego z naszych e-maili (link do wypisania się na dole e-maila)

Możesz również poprosić nas o zmianę lub częściowe usunięcie niektórych Twoich danych (e-mail, telefon, adres pocztowy) na pisemną lub ustną prośbę do naszych służb (info@exhale-europe.com lub 04 92 38 96 50)