Rättsligt meddelande

Ägare av webbplatsen och ansvarig för publiceringen

SAS FREERISE

14 Lot la Noria
06410 BIOT
FRANKRIKE

Hosting av webbplatser

OVH

Upphovsrätt

Hela denna webbplats omfattas av fransk lagstiftning om upphovsrätt och immateriella rättigheter. Med tillämpning av lagen av den 11 mars 1957 (art. 41) och lagen om immateriella rättigheter av den 1 juli 1992 är all representation, reproduktion, ändring, kommersiell användning, vare sig den är partiell eller fullständig, samt överföring till en annan webbplats förbjuden, utom med tillstånd från SAS FREERISE. Logotyper, bilder och pdf-filer på denna webbplats tillhör SAS FREERISE. All reproduktion, helt eller delvis, av denna webbplats eller av någon av dess delar är förbjuden. Företaget SAS FREERISE förbehåller sig rätten att kräva skadestånd i händelse av intrång och mer generellt av dess immateriella rättigheter.

Upphovsrätt SAS FREERISE

Alla texter, visuellt innehåll, diagram, bilder, videor och logotyper tillhör SAS FREERISE.

All återgivning, även delvis, är strängt förbjuden utan tillstånd från SAS FREERISE och kan leda till åtal.

Skicka ett e-postmeddelande till info@exhale-europe.com om du vill ha en förfrågan.

Ansvarsfriskrivning

Innehållet på den här webbplatsen är avsett att ge allmän information om en eller flera ventilationsapparater och luftrörelser. Informationen på denna webbplats har sammanställts och kontrollerats med största möjliga omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för informationens aktualitet, noggrannhet, fullständighet och/eller kvalitet.

Vi kan inte hållas ansvariga för att en produkt inte fungerar helt eller delvis. De effekter som beskrivs är vägledande och utgör inte en slutgiltig säkerhet om resultaten för alla. Vittnesmål, effektivitetsstudier eller annan information om hur våra produkter och tjänster fungerar garanterar inte att alla användare får samma effekt. Resultaten kan variera från person till person. De bilder och foton som används är avsedda för illustrativa ändamål och ska inte tolkas som en garanti för resultat.

SAS FREERISE avvisar allt ansvar för åtgärder som vidtas på grundval av denna webbplats.

Användningen av denna webbplats och nedladdningen av data sker på egen risk. SAS FREERISE tar inget ansvar för eventuella skador, särskilt på användarens datafiler, hårdvara och/eller programvara, som kan uppstå till följd av en sådan åtgärd.

Direktiv om skydd av personuppgifter

Vår webbplats www.exhale-fans.com samlar in personuppgifter om dig (namn, förnamn, adress, telefon, e-post). Dessa uppgifter arkiveras och skyddas i vår privata databas som sparas av vår webbtjänstleverantör.

Endast FREERISE-anställda och vår webleverantör har tillgång till webbplatsen.

Endast FREERISE-anställda kan använda dem.

Genom att fylla i ett formulär på vår webbplats www.exhale-fans.com samtycker du till att vi får använda dem för kommersiella ändamål. Alla formulär som fylls i av användare av webbplatsen www.exhale-fans.com kommer sannolikt att användas för kommersiella åtgärder.

Du kan lämna våra databaser:

  • På enkel skriftlig eller muntlig begäran till våra tjänster (info@exhale-europe.com eller 04 92 38 96 50).
  • Genom att avregistrera dig från en av våra e-postmeddelanden (länken för avregistrering finns längst ner i e-postmeddelandet).

Du kan också be oss att ändra eller delvis radera vissa av dina uppgifter (e-post, telefon, postadress) genom en skriftlig eller muntlig begäran till våra tjänster (info@exhale-europe.com eller 04 92 38 96 50).