Wettelijke kennisgeving

Eigenaar van de website & beheerder van de publicatie

SAS FREERISE

14 Lot la Noria
06410 BIOT
FRANKRIJK

Website hosting

OVH

Auteursrechten

Deze gehele site valt onder de Franse wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. In toepassing van de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992, zijn elke weergave, reproductie, wijziging, commercieel gebruik, geheel of gedeeltelijk, evenals elke overdracht naar een andere site verboden, behalve met toestemming van SAS FREERISE. De logo’s, afbeeldingen en pdf op deze site zijn eigendom van SAS FREERISE. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze site of van een van zijn onderdelen is verboden. De firma SAS FREERISE behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen in geval van inbreuk en meer in het algemeen van haar intellectuele eigendomsrechten.

Copyright SAS FREERISE

Alle teksten, visuele inhoud, schema’s, afbeeldingen, video’s en logo’s zijn eigendom van SAS FREERISE.

Reproductie, zelfs gedeeltelijk, is ten strengste verboden zonder toestemming van SAS FREERISE; overtreders kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

Gelieve een e-mail te sturen naar info@exhale-europe.com voor elk verzoek.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is bedoeld om algemene informatie te verstrekken over een of meer ventilatietoestellen en luchtverplaatsers. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd. Niettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedeeltelijk of geheel mislukken van een product. De beschreven effecten zijn indicatief en vormen geen definitieve zekerheid over de resultaten voor iedereen. Getuigenissen, doeltreffendheidsstudies of andere informatie over de prestaties van onze producten en diensten garanderen geen gelijkaardig effect voor alle gebruikers. De verkregen resultaten kunnen van persoon tot persoon verschillen. De gebruikte afbeeldingen en foto’s dienen ter illustratie en mogen niet worden opgevat als een garantie voor resultaten.

SAS FREERISE wijst alle verantwoordelijkheid af voor acties die worden ondernomen op basis van deze website.

Het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens geschiedt op uw eigen risico. SAS FREERISE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, in het bijzonder aan gegevensbestanden, hardware en/of software van de gebruiker, die het gevolg is van een dergelijke actie.

Richtlijn betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Onze website www.exhale-fans.com verzamelt persoonlijke gegevens over u (naam, voornaam, adres, telefoon, e-mail). Deze gegevens worden gearchiveerd en beveiligd in onze privé-databank die door onze webdienstverlener wordt bewaard.

Alleen werknemers van FREERISE en onze webprovider hebben toegang.

Alleen FREERISE-werknemers kunnen ze gebruiken.

Door een formulier op onze website www.exhale-fans.com in te vullen, stemt u ermee in dat wij deze voor commerciële doeleinden gebruiken. Alle formulieren die door de gebruikers van de website www.exhale-fans.com worden ingevuld, kunnen worden gebruikt voor commerciële acties.

U kunt onze databases verlaten:

  • Op eenvoudig schriftelijk of mondeling verzoek aan onze diensten (info@exhale-europe.com of 04 92 38 96 50)
  • Door u af te melden voor een van onze e-mails (afmeldlink onderaan de e-mail)

U kunt ons ook vragen sommige van uw gegevens te wijzigen of gedeeltelijk te schrappen (e-mail, telefoon, postadres) op schriftelijk of mondeling verzoek aan onze diensten (info@exhale-europe.com of 04 92 38 96 50)